Over i4mediation

i4mediation is opgericht door notarieel juriste Stella Blom. Stella is een ACB Legal Family Mediator en behoort tot de eerste lichting gecertificeerde nalatenschapsmediators in Nederland. Na 12 jaar ervaring in het notariaat, waarvan de laatste 5 jaren als (waarnemingsbevoegd) kandidaat-notaris, is Stella begonnen met haar eigen mediationpraktijk. i4mediation is gespecialiseerd in nalatenschapsmediation en kenmerkt zich door een praktische en heldere werkwijze.

Uit onderzoek van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie is gebleken dat de afwikkeling van nalatenschappen steeds vaker leidt tot (familie)ruzie. Daarnaast is gebleken dat 44% van de klachten die werden ingediend tegen notarissen –van oudsher boedelafwikkelaars- gaat over de afwikkeling van nalatenschappen.

Als oorzaken van de toename van deze conflicten kan gedacht worden aan lossere familieverbanden, meer samengestelde gezinnen, grotere erfenissen en ingewikkeldere testamenten. Of juist helemaal geen testament.

Het is duidelijk dat er behoefte is aan een deskundige die niet-standaard afwikkelingen in goede banen kan leiden: iemand die ruime kennis heeft van het erfrecht en die opgeleid is om families te begeleiden bij het oplossen van hun conflicten. Iemand die oog heeft voor de verhoudingen binnen de familie, maar de juridische kaders niet uit het oog verliest. Om in die behoefte te voorzien heeft Stella i4mediation opgericht. 

Diensten

i4mediation kan u bijstaan met verschillende soorten mediation:

nalatenschapsmediation

Nalatenschapsmediation

Oog voor de eigen normen van alle deelnemers

echtscheiding

Echtscheiding

Passende zakelijke en juridische oplossingen

i4mediation-prenups

Prenups

Uitstekende start voor samenwonen of trouwen

i4Mediation-homepage

Advies

Meekijken, als klankbord fungeren of sparren over de verdere aanpak

Direct contact opnemen

Contact opnemen met i4mediation kan eenvoudig en snel.