Mediation

Wat is mediation?

Mediation is een gestructureerde methode om uw eigen geschil op te lossen, tijdens één of meerdere mediationbijeenkomsten. Dit kunnen gezamenlijke bijeenkomsten zijn of soms met iedere partij afzonderlijk. U wordt daarbij ondersteund door een “omnipartijdige” deskundige: de mediator. De mediator leidt de gesprekken en maakt gebruik van technieken en vaardigheden om de communicatie tussen partijen te verbeteren. Belangrijk is dat een mediator geen knopen doorhakt, maar een sfeer creëert waarin aan een oplossing gewerkt kan worden. Dat u rustig kunt uitpraten en dat de ander begrijpt wat u bedoelt. Ieder krijgt de ruimte om zijn of haar eigen verhaal te doen. De mediator luistert, geeft suggesties en zal uiteindelijk de vaststellingsovereenkomst formuleren.

Een mediator helpt partijen aanvaarden dat er meerdere kanten aan een verhaal zijn en dat die naast elkaar kunnen bestaan.

Mediation stijlen

Iedere mediator heeft een eigen stijl van werken en het is belangrijk dat deze stijl bij u past. Er zijn grofweg 4 hoofd stijlen:

  • Evaluerend of directief: de mediator houdt zich actief bezig met de inhoud van het geschil en evalueert de gevonden uitkomsten. Dit type mediator neemt regie op inhoud en het proces (verloop van de mediation).
  • Faciliterend: de mediator houdt afstand van de inhoud maar stuurt nadrukkelijk in het proces. Door deze sturing heeft de mediator invloed op de uitkomst van de mediation.
  • Transformatief: deze mediator neemt geen inhoudelijke regie en geen procesregie. Een conflict wordt gezien als een “crisis in de communicatie”. Het doel van transformatieve mediation is om negatieve en destructieve interactie om te buigen naar een positieve en opbouwende interactie.
  • Narratief: het gaat hier om de verhalen die partijen vertellen over hoe volgens hun de werkelijkheid is. Bij narratieve mediation dient er samen een nieuw, alternatief verhaal te worden opgebouwd: een conflictvrij verhaal.

Belangrijk om in gedachten te houden is dat geen enkele mediator 100% 1 stijl hanteert; het zal altijd een mengvorm zijn maar iedere mediator heeft een eigen voorkeur. Bij i4mediation kunt u terecht voor evaluerende mediation.

Diensten

i4mediation kan u bijstaan met verschillende soorten mediation:

nalatenschapsmediation

Nalatenschapsmediation

Oog voor de eigen normen van alle deelnemers

echtscheiding

Echtscheiding

Passende zakelijke en juridische oplossingen

i4mediation-prenups

Prenups

Uitstekende start voor samenwonen of trouwen

i4Mediation-homepage

Advies

Meekijken, als klankbord fungeren of sparren over de verdere aanpak

Direct contact opnemen

Contact opnemen met i4mediation kan eenvoudig en snel.