Nalatenschapsmediation

Is er een familielid overleden en bent u betrokken bij de afwikkeling? Of juist niet en zit dat u dwars? Wellicht loopt de afwikkeling niet zo soepel; u wordt buitengesloten of houden andere familieleden zich juist afzijdig en had u dat graag anders gezien?

Vaak veranderen er na een sterfgeval in de familie allerlei zaken op juridisch en financieel gebied voor de nabestaanden. Maar vaak is er eerst de emotie, het verdriet. En dan kan het in die situatie heel moeilijk zijn voor de betrokkenen om hun gedachten te ordenen en alles goed op een rij te zetten.

Een nalatenschapsmediator kan hierin begeleiden, rekeninghoudend met ieders emoties maar zonder de hoofdzaken uit het oog te verliezen.

In een familie is sprake van lotsverbondenheid, een gezamenlijke historie en toekomst, maar ook een levenslange band. Deze factoren maken dat nalatenschapsmediation een bijzondere vorm van mediation is, waar een mediator voldoende oog voor moet hebben.

De deelnemers aan nalatenschapsmediation zorgen uiteindelijk zelf voor een oplossing die recht doet aan de bedoeling van de overledene, aan de familieverhoudingen en die past binnen het erfrecht. Juridische aspecten spelen daarbij uiteraard een rol, maar uiteindelijk staan de eigen normen van de deelnemers centraal.

Diensten

i4mediation kan u bijstaan met verschillende soorten mediation:

nalatenschapsmediation

Nalatenschapsmediation

Oog voor de eigen normen van alle deelnemers

echtscheiding

Echtscheiding

Passende zakelijke en juridische oplossingen

i4mediation-prenups

Prenups

Uitstekende start voor samenwonen of trouwen

i4Mediation-homepage

Advies

Meekijken, als klankbord fungeren of sparren over de verdere aanpak

Direct contact opnemen

Contact opnemen met i4mediation kan eenvoudig en snel.