Diensten

Mediation is een gestructureerde methode om uw eigen geschil op te lossen, tijdens één of meerdere mediationbijeenkomsten. Dit kunnen gezamenlijke bijeenkomsten zijn, of soms met iedere partij afzonderlijk. U wordt daarbij ondersteund door een “omnipartijdige” deskundige: de mediator.

Betere communicatie

De mediator leidt de gesprekken en maakt gebruik van technieken en vaardigheden om de communicatie tussen partijen te verbeteren. Belangrijk is dat een mediator geen knopen doorhakt, maar de –constructieve- voorwaarden (procedure, klimaat, sfeer) creëert waarin aan een oplossing gewerkt kan worden. Dat u rustig kunt uitpraten en dat de ander begrijpt wat u bedoelt.

Ruimte

Ieder krijgt de ruimte om zijn of haar eigen verhaal te doen. De mediator luistert, geeft suggesties en zal uiteindelijk de vaststellingsovereenkomst formuleren. De mediator helpt partijen aanvaarden dat er meerdere kanten aan een verhaal zijn en dat die naast elkaar kunnen en mogen bestaan.

Diensten

i4mediation kan u bijstaan met verschillende soorten mediation:

nalatenschapsmediation

Nalatenschapsmediation

Oog voor de eigen normen van alle deelnemers

echtscheiding

Echtscheiding

Passende zakelijke en juridische oplossingen

i4mediation-prenups

Prenups

Uitstekende start voor samenwonen of trouwen

i4Mediation-homepage

Advies

Meekijken, als klankbord fungeren of sparren over de verdere aanpak

Direct contact opnemen

Contact opnemen met i4mediation kan eenvoudig en snel.